Bokningsregler

Ömsesidig respekt för klubbens personal, gäster, medlemmar och medspelare är något vi värdesätter högt på Troxhammar GK.

Vi har tidsbokning under hela säsongen alla dagar mellan 07.00 – 19.00 om inget annat har angivits.
Bokning av tider kan göras via Min Golf eller per telefon 08-564 206 00 upp till 21 dagar i förväg.
Samtliga spelare i bollen skall namnges med namn och golf-ID.

Gruppbokningar

Grupper om minst 12 personer som vill boka tidigare än 21 dagar i förväg ska kontakta kansliet per e-post med förfrågan om bokning. Vi tar emot gruppbokningar i begränsat antal.
Övriga sällskap bokas inom ordinarie bokningsregler.

Priser för gruppbokningar 2020.

 

Helgfria Vardagar

Lördag, söndag, helgdagar

18-hålsbanan gäst 500 kr 600 kr
18-hålsbanan medlem   100 kr
12-hålsbanan gäst 350 kr 300 kr
12-hålsbanan medlem   50 kr

 

Gäst
Som gäst ska du alltid betala greenfee före start. Om receptionen är stängd så kan betalning göras kontant eller via ”swish”. Vid kontant betalning använder du våra greenfeekuvert som lägges i brevinkastet. 
Priset för aktuell greenfee hittar du vid incheckningen eller på hemsidan. 
Den som ertappas utan att ha betalat greenfee åläggs att betala dubbel greenfee och kommer dessutom att rapporteras till sin hemmaklubb.

Incheckning
Anmälan ska ske senast 15 minuter före erhållen starttid i receptionen för samtliga spelare i bollen. Om detta ej görs förlorar spelaren rätt till sin starttid. 
Troxhammar Golf äger rätten att vid hög belastning fylla upp bollar till 4- respektive 3-bollar samt att på helger para ihop två 2-bollar till en 4-boll.
När receptionen är stängd ska samtliga medlemmar skriva in sig i greenfeeboken, som ligger i luckan vid ingången till receptionen. 
Lediga starttider syns tydligt i min golf och på hemsidan

Övrigt
Hundar får medtagas ute på banan förutsatt att de är kopplade och att man använder plastpåse för att ”plocka upp” efter hunden.
Barnvagnar tillåts ej på banan.
Spelaren med lägst handicap i bollen ansvarar för att samtliga spelare iakttar golfvett och att spelet inte onödigt fördröjs.

 

Tidbokningsregler för medlemmar på Troxhammar GK.

Troxhammarmedlem med spelrätt alla dagar:

 • Kan boka tre starttider, (max en per dag), varav max en helgtid, där Troxhammarmedlem själv ingår, upp till 21 dagar i förväg. 
  Ny tid kan bokas först när en bokad starttid är utnyttjad d.v.s. efter avslutad runda.
 • Troxhammarmedlem har rätt att ta med tre (3) gäster till rabatterad green-fee vid spel alla dagar. 
  Troxhammarmedlem som är aktieägare har rätt att ta med sju (7) gäster till rabatterad green-fee vid spel alla dagar.

Troxhammarmedlem med kategori vardagsspel:

 • Kan boka tre vardagstider, (max en per dag), där Troxhammarmedlem själv ingår, upp till 21 dagar i förväg. 
  Ny tid kan bokas först när en bokad starttid är utnyttjad d.v.s. efter avslutad runda.
 • Troxhammarmedlem med spelkategori måndag-torsdag samt måndag-fredag har rätt att ta med tre (3) gäster till rabatterad green-fee vid spel helgfri vardag.

Troxhammarmedlem med kategori greenfee spel på korthålsbanan:

 • Kan boka starttid 21 dagar före spel. Medlemsrabatt på greenfee avgift.

Avbokningsregler

Vänligen avboka din starttid så snart du vet med dig att du inte kan spela.
Du avbokar din starttid via min golf eller till vår reception under öppettider.

 • Avbokning ska ske senast 2 timmar innan bokad starttid.
  Då finns fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden.
  Byte av spelare kan ske ända fram till 15 minuter innan bokad starttid.
 • En spelare som uteblir och inte bokat av sin starttid (No show) debiteras med 200 kr.

Reglerna gäller både för gäster och för medlemmar