Driving range

Rangen är öppen 

Priser 2017

Polletter och rangekort finns att köpa i receptionen.
Nyhet - betala med kort vid rangen. Ett drag = 35 kr (40 bollar)
Det går bra att köpa polletter i krogen när receptionen är stängd.

Pollett 35 kr
10-kort 300 kr
20-kort 500 kr
50-kort 1100 kr
Engångsavgift kort 50 kr

 

 

Belysning på driving rangen

Belysningen är nu avstängd.