Driving range

Rangen är öppen (tillfälligt stängd om snö ligger på marken)

Priser 2020

Polletter och rangekort finns att köpa i receptionen.

Det går även att betala med kort vid rangen. Ett drag = 40 kr (42 bollar)
Det går bra att köpa polletter i krogen när receptionen är stängd.

Pollett 40 kr
10-kort 340 kr
20-kort 570 kr
50-kort 1250 kr
   

 

 

Belysning på driving rangen

Belysningen är påslagen från skymning fram till kl 20:30.