Mervärdesmedlemskap, Troxhammar - Viksjö - Wäsby

Inledning/bakgrund
Mervärdesmedlemskap för medlemmar i våra tre klubbar har funnits i sex år. Intresset är stabilt
och till 2017 erbjuder vi tre olika alternativ. Fullbetalande medlem kan uppgradera sitt
medlemskap till att gälla spel på alla tre klubbarna under säsongen 2017 enligt följande:

Small, 5+5 ronder Medium, 10+10 ronder • Large, 20+20 ronder.
(Max antal starter per klubb på de andra två klubbarnas 18-hålsbanor)

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig enbart till klubbarnas fullbetalande medlemmar (definition, se nedan).

Troxhammar Golfklubb: Medlem med spelrätt på båda banorna, alla dagar, alla tider

Viksjö Golfklubb: Medlem med spelkategori 7-dagars
Wäsby Golfklubb: Fullvärdig medlem

Erbjudande
Mervärdesmedlemskap innehåller följande:
» Spel alla dagar i veckan på alla tre klubbarnas 18-hålsbanor under perioden
1 april – 31 oktober 2017 (Max antal starter per klubb på de andra två klubbarnas 18-hålsbanor)

» Samma rätt till bokning av starttider som fullbetalande medlem på de klubbar som inte
är din hemmaklubb (vid spel på de klubbarna)

» Rätt att medtaga gäst som erhåller rabatt som ”gäst till medlem” på samma villkor som
fullbetalande medlem på de klubbar som inte är din hemmaklubb (vid spel på de klubbarna).

Pris
Mervärdesmedlem erlägger tilläggsavgift enligt följande:
Small 1.800 kr (180 kr/rond) • Medium 2.400 kr (120 kr/rond) • Large 3.600 kr (90 kr/rond)

Vid uppgradering från ett alternativ till ett annat efter 1 april tillkommer en avgift på 500 kr förutom mellanskillnaden.
Avgiften faktureras i mars månad med förfallodag den 31 mars 2017.

Villkor & information
» Ansökningsblankett finns som pdf-fil längre ner på sidan
» Sista dag att ansöka är den 15 mars 2017
» Mervärdesmedlemskapet är personligt och kan ej överlåtas
» Din ansökan är bindande och du kommer att faktureras vald tilläggsavgift.

AM small. A1 ovan + 5 ronder på Viksjö GK & 5 ronder på Wäsby GK tillägg, 1 800 kr
AM medium. A1 ovan + 10 ronder på Viksjö GK & 10 ronder på Wäsby GK tillägg, 2 400 kr
AM large. A1 ovan + 20 ronder på Viksjö GK & 20 ronder på Wäsby GK tillägg, 3 600 kr

Som mervärdesmedlem erlägger du årsavgift för spelrätt alla dagar, alla tider på båda banorna, 6.395 kr (22-29 år erlägger 4.495 kr) samt tillägg ovan.