Så behandlar vi dina personuppgifter

GDPR - nya dataskyddsförordningen

Fredagen den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan finner du information om hur du som medlem, och hur vi som golfklubb, påverkas av nya lagen.

 1. Golf-ID: 
  När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, GIT bestämmelserna och beslut som fattas av golforganisationen. GIT bestämmelserna styr all behandling av personuppgifter i GIT. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att golfklubben/golfbolagen är personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen. I en del andra fall som exempelvis förbundstävlingar och tidningen Svensk Golf är SGF personuppgiftsansvarig. SGF, GDF, golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (tex klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke.

 2. E-Post: 
  Hantering av e-post faller utanför GIT-bestämmelsen och RF:s Uppförandekod. Troxhammar GK kommer att spara e-post högst 24 månader om det behövs.

 3. Medlemslista: 
  Troxhammar GK får inte lämna ut medlemmars personuppgifter eller någon information från bokningsschemat. Undantag görs för medlemslistor till tränare och ledare om det behövs i specifika fall.

 4. Kommunikationskanaler: 
  Troxhammar GK använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka ut information. Man har alltid rätt att kontakta oss och radera sina personuppgifter från våra listor. 

 5. Uppförandekod: 
  RF:s Uppförandekod som styr Idrottsrörelsen

 6. Bild: 
  Publicering av namn och bild på hemsida eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor. Det gäller särskilt för barn. Innan vi publicerar bilder på barn ska vi säkerställa att det inte finns något hinder för publicering, dvs. fråga innan vi tar någon bild. När det gäller vuxna finns det inget generellt tillstånd eller förbud i GDPR att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller på pristagare. Tvärtom skriver SGF ”är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla”. Det behövs ingen samtyckesblankett men vi kommer även här att fråga innan vi tar bilder. Vi kommer att ta bort bilder på personer som kontaktar klubben och inte vill vara med.

 7. Publicering av start- och resultatlistor: 
  Troxhammar GK kommer endast publicera start- och resultatlistor publicerade under GIT-tävling, dvs manuella startlistor och resultatlistor kommer inte att finnas, förutom vid tävlingens genomförande för att kunna dela ut scorekort och ta betalt för greenfee samt tävlingsavgift.

 8. Greenfeeboken: 
  Den klassiska greenfeeboken som ligger framme i entrén efter stängning uppfyller inte lagens bestämmelser. Boken innehåller personuppgifter som är strukturerade. Denna kommer att tas bort. Greenfee betalas via swish eller genom kontanter i ett kuvert som sedan stoppas ned i vår låsta brevlåda vid receptionen.

SGF gör:

Utformar GIT-bestämmelserna och den personuppgiftspolicy som varje golfklubb och företag behöver ha på plats. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att klubben och bolaget är den personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till Troxhammar GK och Troxhammar Golf AB.

Eftersom ansvarsfrågorna regleras i GIT-bestämmelserna som är juridiskt bindande behöver TXGK inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbundet och klubben. På motsvarande sätt behöver vi inte heller teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av golforganisationerna.

Genom att använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att TxGK använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Har du frågor om GDPR kan du alltid kontakta oss på kansli@troxhammargk.se

Läs mer här om SGF:s hantering av personuppgifter i golfen