Historik Troxhammar Golf

1988 bildar Anders Blomkvist Troxhammar Golf AB och invigningen sker av en röd kioskstuga med en drivingrange med flera utslagsplatser.

I februari 1989 bildas Troxhammar Golfklubb och Percy Torell utses till klubbens ordförande. Under året blir en provisorisk 9-hålsbana utmed landsvägen spelklar.

1990 godkänner Kommunfullmäktige i Ekerö detaljplanen för en 27-håls golfbana på Troxhammar och den tidigare apoteksbaracken vid Tappström köps in och blir klubbens kansli.

I mars 1991 blir klubben associerad medlem i Svenska Golfförbundet. Bygglov för golfbanan beviljas i juli månad och i augusti flyttas kanslibaracken till Troxhammar samtidigt som man anställer Britt Marie Ek som kanslist på halvtid. Under hela sommaren tecknar sig klubbens medlemmar för golfbolagets första aktieemission och i december genomförs köpet av drygt 110 hektar mark.

Ett symboliskt Första spadtag tas i januari 1992 av kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge tillsammans med Lars Wuopio från Siab. Därefter startar bygget av golfbanan, ritad av banarkitekt Jan Sederholm. Ännu en aktieemission genomförs samtidigt som en ny drivingrange anläggs, med utslagsplatserna tillfälligt utlagda utmed landsvägen. Den lilla 9-hålsbanan besöks flitigt under sommaren av både medlemmar och gäster. I augusti avbryts dock banbygget av ekonomiska skäl, med tio hål klara för sådd. Under hösten anställs Anders Blomkvist som banchef.

Under 1993 tar personal och ideella krafter hand om skötseln av både stora och lilla banan och den nya rangen tas i bruk. En tredje aktieemission äger rum och klubben inför ett årsmedlemskap på lilla 9-hålsbanan. Den 21 augusti firar man invigningen av Troxhammars första tio hål. Det officiella Första utslaget svingas av klubbens ordförande Percy Torell och invigningsdagen avslutas i ett rymligt tält med middag och dans för trehundra glada medlemmar under kristallkronors sken. Första numret av klubbens medlemstidning utges i tryckt format med en upplaga av 1 000 ex. Under senhösten planterar medlemmar ett stort antal träd ute på banan och utmed infartsvägen. Personalstyrkan utökas med en banarbetare och en medlem ordnar så att klubben får en stor barack, som under vintern byggs om av både personal och medlemmar till klubbstuga med cafeteria.

Under vårvintern 1994 anläggs en företagssponsrad putting green. Klubben inviger en cafeteria med reception i klubbstugan, som utökats med en stor och härlig veranda i söderläge. Peter Hansson anlitas som klubbens pro, arrenderar rangen och öppnar en golfshop i en ny barack i vinkel med klubbstugan. Fyra utslagsplatser anläggs under tak på rangen, också det en företagssponsring. Tillsammans med alla medlemmar och gäster kan klubbens nye ordförande Hans Lenneryd glädja sig åt en ovanligt solig och varm sommar, rik på golfspel. Klubbens medlemstidning, som nu fått namnet Troxhammaren, kommer ut med fyra nummer under året. En fjärde nyemission genomförs där även företag erbjuds att delta. Bygge av en maskinhall med tillhörande verkstad i anslutning till kansliet påbörjas under oktober månad och under julveckan återupptar Siab utbyggnaden till 18 hål. Detta bland annat tack vare medlemmars generösa inlåning på över 2 Mkr.

Våren 1995 anställs Helga Eckstein som klubbens första intendent. Efter en stadgeändring på årsmötet i februari kan klubben glädjas åt att i april bli fullvärdig medlem i Svenska Golfförbundet. Golfbolaget ansluts till kommunalt VA, vilket gör att två omklädningsrum med dusch och WC kan tas i bruk intill klubbstugan. April och maj månader är överraskande kyliga, med snöfall ända in i maj. Maskinhallen blir färdig och Per Sundström anställs som greenkeeper, putting greenen invigs och i slutet av maj kommer så äntligen värmen. Sommaren blir perfekt för golfspel med mycket sol och värme, som dock går hårt åt banans fairways. Under hösten planteras ännu fler träd ute på banan med god hjälp av medlemmar.

År 1996 börjar med sträng kyla som fortsätter långt in i mars. Under vintern pågår intensiva förberedelser inför öppnandet av 18-hålsbanan. I mars genomförs en mindre utbyggnad av golfshopen, då klubbens pro ska ta hand om tidbokningen. Trots sträng vinterkyla fortsätter aktieförsäljningen med gott resultat och alla 18 hålen sponsras av olika företag. Banan öppnar i slutet av april och den 1-3 juni invigs hela 18-hålsbanan med många aktiviteter för medlemmar, sponsorer och gäster. Sommarvärmen kommer sent, inte förrän framåt slutet av juli. Under hösten anläggs en automatisk fairwaybevattning samtidigt som att planeringsarbetet för en öppen juniortävling som Dagens Nyheter vill anordna på Troxhammar dras igång.

1997 börjar med en tidvis grön vinter och kylig vår, som därefter övergår till en skön, efterlängtad sommar. På vårkanten tillträder Eva Hänsch som intendent och på bolagets årsstämma tas beslut om att bygga ett klubbhus på Troxhammar. Under två dagar i juni kvalspelar drygt två hundra juniorer i DN JuniorGolf, där 42 går vidare till final med en flicka och en pojke som slutliga segrare. Det finns inte många lediga tider för golfspel under säsongen, eftersom banan är välbesökt av både medlemmar och gäster. Den nya fairwaybevattningen gör otrolig nytta, alldeles särskilt på de sist byggda åtta hålen. Under hösten pågår frivilligt arbete ute på banan; skogsdungar rensas, buskar och träd planteras. Stefan Tegenfeldt tar vid som greenkeeper i november och klubbhusbygget påbörjas i december.

År 1998 startar upp med rikliga mängder av snö som senare övergår till en mild vinter och kylig vår. Klubbhuset tar form och nyfikenheten är stor bland både medlemmar och kringboende grannar. Arbetet ute på banan fortgår, med god hjälp av frivilliga krafter bland medlemmarna. Bland annat ser en gammal stenmur åter dagens ljus i skogsdungen bakom 9ans green och nya gångvägar anläggs. Försommaren bjuder inte ens på värme i början av juni, men golfarna tycks vara av ett segt släkte då banan är mycket välbesökt. Successiv inflyttning i klubbhuset sker under juni månad och till allas glädje tar en av klubbens flickor hem pokalen i DNs JuniorGolf.

Golfbanan femårsjubilerar och detta firas samtidigt med klubbhusets officiella invigning den 29 augusti. Det spelas scrambletävling, tal och tacktal hålls, man äter av krögarens helstekta gris och lamm och lyssnar till medryckande musik under hela dagen. Kvällen avslutas med dans och sprakande fyrverkerier. Till mångas glädje öppnas en chipping green för närspelsträning och banan stänger för säsongen i slutet av oktober månad.

1999 inleds med omväxlande väderlek. Snö, blask, kyla. Snö, regn, kyla. När våren äntligen närmar sig har fler nya vattenhinder ha uppkommit på banan. Under vinterhalvåret muras en öppen spis i klubbhusets entréhall genom flitigt och ideellt arbete av Sören Häggström, en av golfbanans tre initiativtagare.

På årsmötet i mars tar klubben beslut om att bygga ut banan till 27 hål och ordförandeklubban lämnas vidare till Agneta Palén Jacobsén. Trots vårens blöta kan banan öppnas för säsongen den 1 maj, men stängs igen den 10 maj - på grund av snö! Tack och lov var det tillfälligt. Värmen kom lagom till pingst, då bana och klubbhus fylls av glada golfare från både när och fjärran. På Klubbens Dag den 5 juni föräras klubben en tavla av Stockholms Golfförbunds ordförande Leif Ledmyr - ett golfmotiv av Lasse Åberg - som bevis för att klubben utsetts till ”Årets golfklubb 1998”. Tavlan finner sin plats över den öppna spisen. Under hela säsongen spelas otroligt mycket golf, då ryktet talar väl om banans fina kvalitet och layout. På höstkanten påbörjas utbyggnaden av ytterligare 9 hål plus en pitchbana om 6 hål. Golfspelet på Troxhammar avslutas detta år den första november.

År 2000 startar med utbyggnad av restaurangköket, herrarnas omklädningsrum, shopen och på baksidan en ny, mindre lokal för bagskåp. Vintern har varit omväxlande varm och kall, våren och sommaren bjuder på kyliga nätter. På vårkanten planteras drygt tre hundra träd utmed landsvägen. I april tillträder Peter Ellqvist som VD/klubbdirektör. 18-hålsbanan öppnas till Valborg och efter midsommar öppnas nya pitchbanan om 6 hål för spel. Sommaren blir ganska solfattig, byggnation och nysådd av nya 9-hålsslingan pågår hela sommaren och i augusti kallar klubben hugade medlemmar till golftävling med avslutande Kräftkalas och dans. DN:s JuniorGolf inbjuder till kvalspel på fler banor, men finalen spelas för fjärde året i rad på Troxhammar och ännu en gång tar samma Troxhammar-tjej hem prispokalen. Under höstens rikliga regnskyar sker en efterlängtad asfaltering av parkeringsplatsen och alla golfhålen stängs för spel i slutet av oktober.

Omväxlande vinterväderlek påbörjar år 2001, vilket inte lovar gott inför säsongstarten. Tidigt på våren fortsätter plantering av träd, denna gång utmed krondiket. I klubbhuset utökas receptionen för både bokning och tävlingshantering. En tropisk sommarvärme infinner sig efter midsommar, först mot slutet av juli blir den behagligare. I ett femårsjubilerande DN JuniorGolfs finalspel under skön augustisol deltar drygt hundra juniorer från hela Mellansverige. Den 11 augusti inbjuder klubben till Invigningsfest med en golftävling på nya hålen 19-27. Dagen började med sol, men väl ute på banan drabbas de över tvåhundra tävlingsdeltagarna av ett störtregn som turligt nog drar förbi ganska snabbt och efterlämnar en ljummen sommarkväll. Krögaren bjuder på läckerheter och orkestern lockar till dans natten lång, med avbrott för färgsprakande fyrverkerier i augustikvällens mörker. Under hösten tillträder Timo Haapanen som ny greenkeeper. Höstmånaderna är omväxlande brittsommarvarma och blåsigt regnruskiga. Hålen 1-9 stängs för spel den 5 november och två dagar senare är enbart lilla 6-hålsbanan öppen, eftersom den första snön uppenbarat sig.

Året 2002 börjar med ett närapå insnöat klubbhus med höga vindpinade snödrivor, men redan i februari förvandlas väderleken till varm vår med knoppande syrenbuskar! Under våren tillträder Pelle Sättare som VD/klubbdirektör samtidigt som Björn Örnberg väljs till klubbordförande av årsmötet i mars. I påskhelgens solsken dyker de första golfarna upp. Rangens utslagsplatser får asfaltbeläggning och nya mattor och öppnas i början av april samtidigt med 6-hålsbanan. Klubben arrangerar för första gången en större tävling, då RiksMästerskapet för herrar över 65 år spelas på Troxhammar i juli månad. Under hösten genomförs klubbens första Höstmöte och banorna stängs den sista oktober.

Vårvintern 2003 ligger snön kvar till i början på mars och Mikael Nordberg tillträder som ny greenkeeper. 18-hålsbanan öppnar redan den 17 april och 9-hålsbanan helgen därpå. Under hela sommaren njuter vi av ett underbart golfväder och banan är full av nöjda medlemmar och gästspelare. Samtidigt genomför golfbolaget en till antalet begränsad nyemission. Golfbanans tioårsjubileum firas stort den 23 augusti med en 18-hålstävling, vari 1993 års 10 hål utgör en egen jubileumstävling, och dagen avslutas med grillbuffé och dans natten lång.

2004 börjar med mycket snö som senare övergår i en ovanligt mild vinter. Detta är året då hela Golfsverige knyts samman genom ett golfens IT-system, GIT i dagligt tal. Redan den 8 april öppnas 9-hålsbanan för spel och två veckor senare även 18-hålsbanan, till stor glädje för medlemmar och gästspelare. Golfvädret är omväxlande bra och dåligt, men banan besöks ändå flitigt av tåliga golfare. Under året ritar banarkitekt Peter Fjällman om några av hålen på slingan 19-27. Dessa ombyggnader påbörjas under hösten och i november tillträder Jimmy Fröberg som banchef.

Den 1 januari 2005 övertar Lennart Espmark ordförandeklubban och året inleds med ömsom grönt, ömsom vitt vinterväder. Klubbrum och konferensrum på klubbhusets övre våning får mer inredning och alla tävlingspokaler placeras i moderna vitrinskåp. 18-hålsbanan öppnar för säsongen den 23 april, men kylan släpper inte taget ens under maj månad. Under senvåren placeras nya tee-skyltar ut på både röd och gul tee på alla tre banorna. Under mitten av juni dimper sommarvärmen ned och ombyggnaden på slingan 19-27 avslutas och medlemmarna kan räkna med att få spela nya sträckningen under juli-augusti. I mitten på juli spelar klubbens elitdamer i Lag-SM på sin hemmabana, en stor tävling för arton lag från hela Sverige och där några av deltagarna spelar på Europatouren. Klubbens damlag behöll sin placering och fortsätter kampen nästa år. Under de sista SM-dagarna gör de dagliga skyfallen sin entré. Visserligen förvandlas gulnat gräs till svulstig grönska, men efter några veckor förvandlades banans layout då vattenhindren utökats i både yta och antal. Men golfarna infinner sig lika flitigt som tidigare med regnkläder, paraplyer och hattar som tas fram med flinka fingrar. Golfspelet pågår ända fram till banans stängning den 15 november då klubbens Frivilligkår drar igång sitt vinterarbete med att plantera femtio träd på vänstra sidan av 27ans fairway, ett arbete som fortsätter även efter det att snön fallit. Även ombyggnaden av hål 22 fortskrider samtidigt som vissa dräneringsarbeten sker över hela banan.

Snön ligger kvar över nyår och 2006 startar upp med långvarig, sträng kyla och stora mängder snö. Under mars månad får vi äntligen vår hänvisningsskylt vid landsvägen och under månadens sista dagar sköljer varma vindar över nejden då snön omvandlas till vattenhinder både på gångvägar och på golfbanor. Klubb och bolag gör gemensam sak med en mindre aktieemission och glädjande nog blev alla 50 posterna tecknade till den 15 maj. 9-hålsbanan öppnar den 14 april och den 23 april öppnas 18-hålsbanan med två provisoriska greener. Maj månad bjuder på kyliga, soliga dagar som först mot slutet av månaden mildras något efter behövliga regn. Den stränga men framför allt långa vårvintern har för första gången i Troxhammars historia satt tuffa spår över hela banan, men dag för dag läker naturen såren med ypperlig assistans av banarbetarna. Med viss förvåning får alla glädjande nog uppleva en rekordvarm, lång sommar med temperaturer runt +30°. Under andra hälften av augusti kommer enstaka regnskurar och åskväder, men värmen består. Först i oktober anländer hösten, milda dagar varvas med höstkyliga och den 27 oktober stängs båda banorna efter flera dagars ihållande regn. Första snöfallet med tillhörande trafikkaos inträffar den 1 november och lugnet lägger sig över Troxhammar. Men några dagar senare öppnas åter hålen 19-27 och resten av månaden är överraskande mild med omväxlande regn och solsken. Golfspelandet fortsätter flitigt fram till den 27 november, då banan stängs för att ge banarbetarna tid till att förbereda ”vinterförvaringen”. Under årets sista månad genomförs ett markköp av 4,4 hektar från kommunen och samtidigt avslutar Peter Hansson sin pro- och shopverksamhet efter tretton år på klubben.

2007 inleds med temperaturer som pendlar mellan 2 och12 plusgrader. Kung Bore infinner sig med kyla och mycket snö först den 19 januari, men han stannar inte länge. Frivilligkåren bygger under vårvintern om både golfshop och reception. Shopen förvandlas till en serviceshop med profilkläder, ett nytt klubbrum inreds och receptionen öppnas upp mot shopen. Redan den 30 mars öppnas alla 27 hålen för golfspel på sommargreener i utmärkt skick. Under tiden har klubbens nya pro Jessica Krantz påbörjat sin verksamhet som golfansvarig. Under året genomförs flera större juniortävlingar på klubben. Sent i juni månad spelas både Stockholmdistriktets Rookie Tour och Stockholm Junior ProAm och i mitten av augusti har vi nöjet att se rikets bästa juniorer spela i Skandia Cups Riksfinal. Mälardalens sommar bjuder på sol och värme, lyckligtvis utan det regn som drabbar södra delarna av landet. Frivilligkåren fortsätter sin ideella verksamhet varje onsdag förmiddag under hela året, mestadels ute på banan men också i och utanför klubbhuset när så behövs. Planerna att bygga ut till 18+12 hål presenteras under två Öppet Hus och efter ett övervägande positivt medlemsmöte i augusti tar bolagsstyrelsen beslut om att snarast påbörja utbyggnaden till en 12-hålsbana. Under första veckan i november stängs banorna, först 1-18 och två dagar senare 19-27. Månaden därpå påbörjas ombyggnaden av hål 21, för att senare fortsätta med anläggande av tre hål på den nya marken. I december beslutar bolagets stämma att införa spelrättsbevis för samtliga aktieägare, vilket berör de av klubbens medlemmar som är delägare i bolaget.

2008 inleds tidigt med snö. Under vintern har Frivilligkåren arbetat flitigt med att bygga en ny kiosk med två WC efter 9 hål på stora banan och en mindre stuga med två WC uppe i skogen, åtkomlig från flera hål. 18-hålsbanan får ny sträckning detta år, slingorna byts – nya hål 1 är gamla hål 10, vilket innebär att gamla hål 9 blir banans avslutande hål 18. I februari har vi ett riktigt snöoväder under flera dagar, men snön försvinner för att sen återkomma under hela påskveckan i mars med temperaturer ned till -10°. Både 18-hålsbanan och 9-hålsbanan öppnas den 4 april, vilket är tidigt för oss på Troxhammar. Någon dag senare snöar det dock igen, men snön försvinner fort till glädje för alla. Golfsäsongen bjuder därefter på en lång och osedvanligt varm sommar, något golfarna naturligtvis uppskattar. Värmen gynnar även tillväxten på de nybyggda hålen. En värdefull nyhet för medlemmarna är Go4Golf. Ett samarbete mellan åtta klubbar av ungefär samma dignitet mellan Stockholm och Norrköping/Linköping med gemensamma tävlingar förutom billigare greenfee. Efter sol kommer regn sägs det, vilket stämde väl i början av augusti då våra många vattenhinder blev än fler när vattenspeglar syntes även i bunkrar och på fairways. Men en dag var nog för att hålla banorna stängda. Höstens spelsäsong avslutas den 5 november efter en period med både fuktig och kylig väderlek. Vintersäsongen inleds med att gamla kiosken flyttas mot skogskanten för att bli starterhus åt båda banorna nästa säsong. Terrassens yta förstoras, buskar flyttas och bildar ny gräns mot banan framför klubbhuset. Receptionen blir mindre och en mysig vrå med fåtöljer skapas i burspråket. Nya väggar uppförs mellan hall och restaurang och framför toalettdörrarna i hallen. Frivilligkåren fortsätter sitt eminenta arbete med att färdigställa en ny kiosk med två WC efter sjätte hålet på 12-hålsbanan. Den 21 november kom första snön, stannade några dagar men gav sen upp.

Under några få dagar i början av januari 2009 uppenbarar sig Kung Bore för att sen dra sig tillbaka när plusgrader infinner sig. Ordförandeklubban byter innehavare för sjätte gången på 20 år då den överlämnas till Eva-Britt Leander. Detta är det år då Troxhammar Golf har två banor med full längd, en med 18 hål och en med 12 hål. Efter en kylig vår öppnas golfsäsongen på 12-hålsbanan den 9 april, 18-hålsbanan knappt två veckor senare. Den officiella invigningen av 12-hålsbanan firas fredagen den 1 maj, en dag som bjöd på många aktiviteter utöver en rolig 12-hålstävling som spelades på klubbens alla trettio hål. Under både mitten av juni och början av juli faller så mycket regn att banorna måste stängas några dagar, vilket inte tycks påverka det stora intresset för 12-hålsbanan. Höstens regnmängder gör att 18-hålsbanan får stänga den 26 oktober, 12-hålsbanan några dagar därpå. Frivilligkårens arbete påbörjas bl.a med rangens utbyggnad och fortsätter sen hela vintern. Strax före jul börjar snön falla och året avslutas med mängder av snö samt digra 10-20 minusgrader. Efter ett gediget miljöarbete tilldelas klubben detta år Svenska Golfförbundets Miljödiplom.

Under 2010 års första månader ligger snön kvar i mängder och kylan består fram till dess solens strålar i mars månad börjar tina mängden av snökristaller. Frivilligkåren hamrar och snickrar även denna vinter i klubbhuset, vars interiör nu uppvisar en pub intill restaurangen plus ett nylagt golv som förbättrar ljudnivån avsevärt. Personalstyrkan på klubben utökas med Emma Sahlén som service- och receptionsansvarig och Rickard Nilsson som instruktör. Rangen öppnar 8 april och 12-hålsbanan veckan därpå medan öppningen dröjer ännu en vecka för 18-hålsbanan. Kylan håller i sig lite till, vissa dagar faller snöblandat regn men sen börjar solens strålar skina över golfarna på Troxhammar. Årets sommarmånader bjuder på gassande sol, termometern visar runt 30 grader och de flesta golfarna njuter av den ihållande värmen. Mot slutet av juli infinner sig regnet, till all lycka för det allt mer gulnande gräset. Redan i november intar Kung Bore våra breddgrader med mängder av snö och kylig luft.

Vintern 2011 är både långvarig och kall, med mycket snö och banpersonalen utför kontinuerliga kontroller av greenernas kondition under snötäcket. Så småningom försvinner snön, vår inträder och rangen öppnar med nya målgreener den 5 april. Några dagar senare blev det Grand Opening i golfshopen. Båda banorna öppnas under senare hälften av april. Till allas stora glädje blev säsongen väldigt regnfattig, så spelandet fortsatte långt in på hösten. Till klubbhusets fjortonde säsong välkomnar klubben för fjärde gången nya krögare till husets restaurang. Frivilligkåren planterar träd och buskar och under senhösten påbörjas en beslutad ut- och ombyggnad av klubbhuset.

År 2012 öppnas båda banorna i mitten av april och i god kondition. I samband med utbyggnaden av klubbhuset så byter omklädningsrummen plats; herrarnas rum blir större, alla duschar fräschas upp, fler handfat kommer till, låsbara skåp och nya möbler tar plats. Medlemmarna kan även glädja sig åt den utökade möjligheten att hyra ett skåp för sin golfbag. Båda dessa förbättringar utförs av klubbens Frivilligkår under vintersäsongen. Mycket regn under hela säsongen medförde stort slitage på banorna varför de stängs redan i mitten av oktober.

Efter en kylig vår öppnas år 2013 en mixad slinga om 12 hål den 27 april. Först den 9 maj öppnas båda banorna med ordinarie slingor och därefter bjuds Troxhammars alla golfspelare på en varm och solig sommar, men också på en lång skön höst. Klubbhusterrassen byggs ut och nya möbler köps in. Klubbens elitspelande damer deltar än en gång i Lag-SM och håller sig kvar med en femteplacering. Under senhösten påbörjas ombyggnad av hålen 1 och 2 på 18-hålsbanan och renovering av den stora putting greenen. Efter en skön höst lägger sig snön över Troxhammar den 5 december, men drar sig tillbaka efter bara några dagar. Resten av året bjuder på ömsom kallt, ömsom varmt väder.

På nyåret 2014 påbörjar Frivilligkåren förändringen av klubbrummet på övervåningen. Väggen mot stora hallen har ersatts med ett räcke av glas. Här kan nu medlemmar sitta i sköna fåtöljer och njuta av spännande golftävlingar på TV-skärmen. Puben bredvid restaurangen har försvunnit, restaurangen är så populär att den behöver fler bord till sina gäster. En mestadels grön vinter med bara enstaka soliga dagar gör att 12-hålsbanan öppnar redan den 8 mars, medan 18-hålsbanan med provisoriska greener på två hål öppnar först den 4 april. Klubbens vårmöte, samtidigt med bolagets års-stämma, får över 260 medlemmar att delta vilket är ett absolut rekord. Vår logotype förändras lite, från Troxhammar Golfklubb till Troxhammar Golf & Krog, vilket vittnar om gott samarbete. Den 1 maj öppnas den nyrenoverade putting greenen medan spelet på de ombyggda hålen på 18-hålsbanan, där hål 2 har förlängts till par 5, får vänta till augusti månad. Klubben firar sitt 25-årsjubileum den 14 juni med en 18 håls scrambletävling, fest under kvällen för 200 medlemmar med gäster som alla bjuds på en läcker sommarbuffé och dans till ”Live is Life”-orkesterns medryckande toner. På 18-hålsbanan hål 1 & 2 öppnar de nya greenerna och greenområdena för spel den 4 augusti. Den 1 september tillträdde bolagets nya VD, Bengt Erkki.

Under vintern 2015 byggdes ett lagerutrymme om till bagskåpsförvaring. Ordförandeklubban i golfklubben tas över av Björn Ericsson. Lagom till våren och banornas öppnande, 12-hålsbanan - 10 april och 18-hålsbanan - 16 april, välkomnade vi en ny PGA-tränare Mikael Hällgren bördig från Skellefteå.

Vi börjar 2016 där fjolåret avslutades, vilket innebär byggnation av en studio nere på rangen samt åtta nya utslagsplatser under tak. Kiosken vid 9:an på 18-hålsbanan och vid 6:an på 12-hålsbanan får båda var sin segelduk som skydd mot solen. På grund av flytt lämnade Björn över ordförandeklubban i klubben till Åke Roxberger. Innan krogen öppande för säsongen lades ett nytt ljust golv, vilket gav lokalen ett ordentligt lyft. 12-hålsbanan öppnade 31 mars och 12-hålsbanan 8 april. Under årets sista dagar övertogs samtliga aktier i Mälarö Golf (av Mälarö Golfklubb). Avsikten med köpet var huvudsakligen att skapa ytterligare spelmöjligheter och spelupplevelser för nuvarande medlemmar och att öka attraktiviteten för poteniella nya spelare.