Våra kommittéer

I Troxhammar golfklubb bedrivs idrottslig och social verksamhet för klubbens medlemmar. För detta ansvarar golfklubbens styrelse genom kommittéer. Styrelsen tar beslut om kommittéernas förslag därefter genomför kommittéerna aktiviteterna.

Klubbens kommittéer ska arbeta för att tillgodose medlemmars önskan och behov av spel, utveckling och att få tävla. Kommittéerna samarbetar med Troxhammar Golf AB och kompletterar det utbud som erbjuds. Kommittéerna ska bidra till att information om klubbens verksamhet sprids och att medlemmar trivs och finner sig tillrätta. Gäster ska uppfatta Troxhammar Golf som en anläggning man gärna återvänder till, som gäst eller medlem.

Medlemmar i klubbens styrelse och kommittéer samt spelare som representerar klubben har ett särskilt ansvar för att vara goda ambassadörer för Troxhammar Golf

”Jag trivs på klubben. Här spelar, utvecklas och tävlar jag på den nivå jag vill”

Troxhammar Golfklubb har följande aktiva kommittéer:
Elit- & juniorkommittén, för juniormedlemmar t.o.m. 21 år samt klubbens elitspelare
Damkommittén för damer 22 år och äldre
Medlemskommittén Trox 22 plus, för alla yrkesverksamma 22 år och äldre
Herrkommittén, för herrar 45 år och äldre
Tävlingskommittén, har det övergripande ansvaret för tävlingar på klubben.