Eclectic resultat 18-hålsbanan

Eclectic 2017 18-hålsbanan Uppdaterad 2018-05-21
Efternamn Förnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Summa
Esse Jensen   3 3   4       3 13           3 3   3 9 22
Stina Eriksson   3 4       4     11   4           3   7 18
Agneta Palén J 3 3     3         9           3   3 3 9 18
Ia Olsson 3 3   3   3       12       3 3         6 18
Sanna Elvin                   0 3         3 4     10 10
Ulla Högberg         3         3   4               4 7
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
                      0                   0 0
Tävlingen avslutas tisdagen 25 september.