Tjejcupen 2019

Tjejcupen 2019 inställd på grund av för få deltagare

Matchspel på 18-hålsbanan

Vem får delta
Tävlingen är för klubbens medlemmar över 22 år, med max hcp 36,0. Du måste kunna spela matcher både vardagar och helger.

Anmälan
Anmälan och betalning görs i Min Golf senast 1 maj. Anmälningsavgift 50 kr.
Matchschemat kommer att anslås på anslagstavlan i damrummet  samt skickas på mejl. Varje spelomgång kommer att bli ca 4-5 veckor.

Matcharrangemanget
Matchspelet lottas oberoende av ditt hcp. Deltagarna identifierar sin motståndare och kontakt tas mellan deltagarna utan dröjsmål. Båda deltagarna har lika skyldighet att kontakten skapas.
Matchen är fri att spelas omgående då deltagare kvalificerat sig för spel i en omgång.

Lottad vinnare 
Då spelarna erbjudit varandra speltider med minst en vardagstid och en helgtid var. Det vill säga sammanlagt minst fyra möjligheter till spel inom spelperioden och ingen tid är lämplig, så lottar damkommittén vinnare i matchen och anslår detta.
OBS! Det är spelarnas ansvar att kontakta damkommittén om detta måste ske.

Spelform
I denna spelform spelas match över 18 hål från tee 46. Spelaren med det högre spelhandicapet får tillgodogöra sig hela skillnaden mellan spelarnas spelhandicap. Om t.ex. skillnaden är tre slag mellan spelarna har spelaren med högre hcp ett extra slag på hålen med index 1-3.
Vid lika resultat efter 18 hål fortsätter spelet på hål 1. 

Matchrapportering
Vinnaren för in sitt namn och reslutat på matchtavlan som sitter på anslagstavlan i damrummet.
Om spelare A leder med 5 hål när det återstår 4 hål att spela blir resultatet 5/4.

Walk over: Skulle din motspelare utebli från avtalad match gäller walk-over. 

Lycka till önskar damkommittén

Vinnare i Troxhammars Tjejcup
2005: Eva-Carin Carltoft
2006: Evis Leander
2007: Katrin Lundström
2008: Gunilla Hilding
2009: Yvonne Pärson
2010: Catarina Dahlberg
2011: Ulrika Thelin
2012: Esse Jensen
2013: Birgit Backlund
2014: Margareta Fredriksson
2015: Sandra Lindqvist
2016: Birgit Backlund förut, Ulla Högberg akter ut
2017: Eva Von Krustenstierna förut, Esse Jensen akter ut
2018: inställd
2019: inställd