Damkommittén

Verksamhetsplan 2016

Damkommittén (DK)

 

Verksamhetsplan 2018

 

DK ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att kvinnliga medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt.

Målgrupp är kvinnliga golfare som är 22 år eller äldre.

 

DK ska skapa möjligheter för alla damer att utvecklas som golfare. Dk vill ge möjlighet till alla damer och gäster att trivas och utvecklas i klubben och på banan.

 

DK ska vara informationskanal internt och externt genom att delta och bevaka, rapportera och uppdatera aktuell information på hemsidan, mejl och i damrummet. DK ska delta och representera i olika sammanhang för att kunna få och förmedla sina synpunkter med damkommittéer från andra klubbar och vid SGDF-träffar.

 

Verksamhet

 

DK:s planerade aktiviteter:

 

Socialt

 • Kickoff: Vårträff med mat, information och mannekänguppvisning
 • Damresa: Golfresa med övernattning
 • Tisdagsgolf: Social golf med olika tävlingsformer (lag-, individuell- och skojtävlingar) på båda banorna 
 • Avslutningssvingen: Tävling på 12-hålsbanan som avslutas med mat och prisutdelning
 • Vinterputtning

 

Tävlingar

 • Tjejcupen: 16-Matchstege med för- och aktertävling som genomförs under säsongen
 • Troxheim cup: Tvålagstävling enligt Solheimcup mönster
 • Tisdagsgolfen: Olika tävlingsformer (lag-, individuell- och skojtävlingar) som alternerar varannan vecka mellan 12- och 18-hålsbanan
 • Nattugglan: Individuell tävling på 12-hålsbanan
 • Nationell damdag: Partävling i samarbete med SGDF
 • Ladies Invitation: Troxhammardam bjuder in en dam från en annan klubb
 • Eclectic: På både 12- och 18-hålsbanan
 • Birdieligan: Säsongstävling
 • Avslutningssvingen
 • Klubbmatcher mot andra klubbar

 

Vinteraktivitet

 • Vinterputtning i Komethallen

 

DK: s mål för 2018

 • 40 damer till hemliga damresan
 • Tisdagsgolfen ska uppnå samma höga deltagande som 2017
 • Nattugglan ska få fler anmälda till klassen hcp 36+
 • Fler deltagare på våra stora tävlingar
 • Uppmuntra damerna att delta i våra olika klubbutbyten