Damkommittén

Verksamhetsplan 2016

DK ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att kvinnliga medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt.

Målgrupp är kvinnliga golfare som är 22 år eller äldre.

DK ska skapa möjligheter för alla damer att utvecklas som golfare. Dk vill ge möjlighet till alla damer och gäster att trivas och utvecklas i klubben och på banan.

DK ska vara informationskanal internt och externt genom att delta och bevaka, rapportera och uppdatera aktuell information på hemsidan, mejl och i damrummet. Representation vid tillfällen då damernas synvinkel bör återges i olika sammanhang samt vid SGDF-träffar med damkommittéer på andra klubbar.

Kommitténs sammansättning

Vera Steineck
Hjördigs Fahlstedt
Anne-Lie Pettersson
Yvonne Pärsson
Agneta Palén Jacobsén

DK:s planerade aktiviteter:

Socialt

 • Kick-off: Vårträff med mat, information och mannekänguppvisning
 • Damresa: Golfresa med övernattning
 • Tisdagsgolf: Social golf med olika tävlingsformer (lag-, individuell- och skojtävlingar) på både banorna
 • Damtolvan: Golf på 12-hålsbanan
 • Avslutningssvingen: Tävling på 12-hålsbanan som avslutas med mat och prisutdelning

Tävlingar

 • Tjejcupen: 16-Matchstege som genomförs under säsongen
 • Troxheim cup: Tvålagstävling enligt Solsheimcup mönster
 • Tisdagsgolfen: Olika tävlingsformer (lag-, individuell- och skojtävlingar) som alternerar varannan vecka mellan 12- och 18-hålsbanan
 • Nattugglan: Individuell tävling på 12-hålsbanan
 • Nationell damdag: Partävling i samarbete med SGDF
 • Ladies Invitation: Troxhammardam bjuder in en dam från en annan klubb
 • Eclectic: På både 12- och 18-hålsbanan
 • Birdieligan: Säsongstävling
 • Avslutningssvingen
 • Klubbmatcher mot andra klubbar

Utveckling

 • Praktisk regelgenomgång
 • Vinterputtning
 • Spel på 5-hålsbanan

DK: s mål för 2016

 • 40 damer till damresan
 • Tisdagsgolfen ska uppnå samma höga deltagande som 2015
 • Damtolvan ska komma igång och få 12 deltagare/vecka
 • Nattugglan ska få fler anmälda till klassen hcp 36+
 • Fler deltagare på våra stora tävlingar