Trox 22 plus

Verksamhetsplan 2016

Trox 22 plus kommittén

Målgruppen för kommittén är yrkesverksamma medlemmar som under 2016 fyller 22 år eller mer och som önskar kunna kombinera sitt golfspel med yrkesarbete, barn och familj. Trox 22 plus ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer så att dessa medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt med inriktning på tävlingsspel och social samvaro.

Kommitténs sammansättning
Ulrika Camp
Mikael Folke
Stefan Malmqvist
Lena Ottemark
Jan Lindén

Målsättning och fokusområden 2016

  • Att bibehålla antalet deltagare på Trox 22 Plus Tour.
  • Minst lika många deltagare på vårresan som föregående år, 21 st.

Trox 22 plus ska

Ge god information om klubben och vår verksamhet genom

  • Troxhammars hemsida
  • Regelbundna nyhetsbrev via mail, 1 gång/månad.
  • Uppdateringar på Facebook
  • Löpande PR i samband med samtliga planerade aktiviteter minst 2 ggr/månad

Arrangera följande tävlingar

  • Tourtävlingar individuellt och i lag på onsdagskvällar under säsongen.
  • Troxheimer 22 plus cup på 1 dag. (liknande upplägg som damernas Troxheimcup)

För social gemenskap

  • Arrangera en kortare resa med 1 natts övernattning i april.
  • Avslutningsmiddag med prisutdelning efter sista Tourtävlingen