Trox 22 plus

Verksamhetsplan 2020

Trox 22 plus kommittén

Trox 22 plus kommittén ska verka för att medlemmar, kvinnor och män, kan delta i tävlingar, resor och sociala aktiviteter. Målgruppen är yrkesverksamma medlemmar som är 22 år eller äldre, och som önskar kunna kombinera sitt golfspel med arbete och familj. Trox 22 plus ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer, så att dessa medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt med inriktning på tävlingsspel och social samvaro. För spridning av information och uppdateringar används Facebook i första hand. Troxhammars hemsida och mejl till medlemmar är andra forum.

Kommitténs sammansättning:                           
Håkan Bergström
Mikael Folke
Thomas G Johansson
Stefan Malmqvist
Lena Ottemark

Målsättning

  • Att bibehålla eller öka det totala antalet deltagare på Trox 22 plus Tour
  • Att bibehålla eller öka antalet kvinnor som deltar på Trox 22 plus Tour
  • Att välkomna nya medlemmar till Trox 22 plus

Aktiviteter

Tävlingar:

  • Trox 22 plus Tour, tourtävlingar individuellt och i lag på onsdagskvällar under säsongen
  • Trox 22 plus Cup, lagtävling under en dag med avslutande middag
  • Vintertour

Sociala aktiviteter:

  • Vårresa med en övernattning
  • Avslutningsmiddag med prisutdelning efter sista Tourtävlingen