Trox 22 plus

Verksamhetsplan 2018

Trox 22 plus kommittén

Målgruppen för kommittén är yrkesverksamma medlemmar som under 2018 fyller 22 år eller mer och som önskar kunna kombinera sitt golfspel med yrkesarbete, barn och familj. Trox 22 plus ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer så att dessa medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt med inriktning på tävlingsspel och social samvaro.

Kommitténs sammansättning

Mikael Folke
Stefan Malmqvist
Lena Ottemark
Jan Lindén

Målsättning 2018

  • Att bibehålla antalet deltagare på Trox 22 Plus Tour.
  • Minst lika många deltagare på vårresan som föregående år, 24 st.

Trox 22 plus ska

Ge god information om klubben och vår verksamhet genom

  • Troxhammars hemsida
  • Uppdateringar på Facebook

Arrangera följande tävlingar

  • Tourtävlingar individuellt och i lag på onsdagskvällar under säsongen
  • Trox 22 plus cup på 1 dag

För social gemenskap

  • Arrangera en resa med 1 natts övernattning i april
  • Avslutningsmiddag med prisutdelning efter sista Tourtävlingen
  • Gemensamt julbord den 9/12 på Troxhammar