Herrkommittén (HK)

HK ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att äldre herrars intressen tas tillvara på bästa sätt.
Målgrupp är herrseniorer, 45+.

Herrkommittén
Urban Ottosson           urban.amis@gmail.com   
Gustaf Gustafsson      cagus.gustafsson@gmail.com  
Börje Rosander           borjerosander49@gmail.com
Lars Ildring                     ildring@live.se

 

Valberedning Herrkommittén

Jan Bervå, jan@ekonum.se, 070-493 01 14

Rolf Nilsson, nilssonrolf@bredband.net, 070-570 25 44 

 

Klicka här för att läsa vår verksamhetsplan...