Herrkommittén (HK)

HK ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att äldre herrars intressen tas tillvara på bästa sätt.
Målgrupp är herrseniorer.

Herrkommittén
Urban Ottosson
Gustaf Gustafsson
Göran Odhnoff
Lars Ildring

Klicka här för att läsa vår verksamhetsplan...