Herrkommittén (HK)

HK ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att äldre herrars intressen tas tillvara på bästa sätt.
Målgrupp är herrseniorer.

Herrkommittén
Urban Ottosson           urban.amis@gmail.com   
Gustaf Gustafsson      cagus.gustafsson@gmail.com  
Göran Odhnoff             good@largo.se
Lars Ildring                     ildring@live.se

Klicka här för att läsa vår verksamhetsplan...