Herrkommittén (HK)

Verksamhetsplan 2019

(HK) ska verka för att gruppens intressen tas tillvara, dels genom tävlingsspel/träning och dels genom social samvaro/aktiviteter.

 Målgruppen för HK är Troxhammar GK´s herrgolfare, 45+.

HK´s styrelse för 2019 är;

 Urban Ottosson           (ordförande och tävlingsledare)                    urban.amis@gmail.com
 Gustaf Gustafsson      (kassör och tävlingsledare)                              cagus.gustafsson@gmail.com
 Göran Odhnoff             (tävlings ansvarig och hemsida/utskick)    good@largo.se
 Lars Ildring                     (sekreterare och tävlingsledare)                    ildring@live.se

 

Målsättning för 2019

Bibehålla, utveckla och förbättra vår kärnverksamhet, som är tävlingar och aktiviteter för medlemarna

Samarbete med vår ”dotterklubb” Mälarö GK, i den mån det efterfrågas

Aktivt arbeta för goda relationer med klubbarnas övriga kommittéer

Fadderverksamhet för nya medlemmar, i mån av behov

Medlemsmöten, där medlemmarnas åsikter och önskemål  påverkar och styr HK´s verksamhet

TxGK/HK´s hemsida, som skall spegla och informera om aktuell verksamhet i klubben och i HK

HK - Nytt, aktuell information via mail till herrmedlemmar 45+, c:a 1400 st

 

Kärnverksamhet

 HK skall arrangera:

 • Tisdagsgolf                      på 18 och 12 håls banan, klass A/B
 • MästarMötet                   samtliga vinnare av en tisdagsgolf gör upp om mästartiteln, klass A/B
 • Oldboys‐cupen              singelcup för HK medlemmar
 • Pokalmatcher                 utbyte med Viksjö GK och Wäsby GK, vår och höst
 • MälarPokalen                  2 dagars tävling mot Mälarö GK
 • Troxer cup                        en RyderCup-variant mellan två medlemslag.
 • Vinterputtning                 inomhus vintersäsongen veckotävling 4x9 hål
 • Sommarputtning           månatlig tävling 3x9 hål tillsammans med damerna (DK)
 • HK Invitation                   där en spelare från annan klubb bjuds in av en HK-medlem
 • Regelgenomgångar      (om behov och önskemål finns)
 • Organisera golfträning med våra golfinstruktörer (om önskemål finns)

 

Urban Ottosson
(ordf)

Utformat av: 
Urban Ottosson
Gustaf Gustafsson
Göran Odhnoff
Lars Ildring