Herrkommittén (HK)

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021Herrkommittén (HK) Troxhammar GK

Herrkommittén (HK) ska verka för att gruppens intressen tas tillvara, dels genom tävlingsspel/träning och dels genom social samvaro/aktiviteter/resor.

Målgruppen för HK är i första hand Troxhammar GK´s seniora herrgolfare, 45+.

För närvarande ca 1.400 st

HK´s styrelse för 2021 är;

Urban Ottosson                       (ordförande och tävlingsledare)                                urban.amis@gmail.com

Gustaf Gustafsson                  (kassör och tävlingsledare) cagus.gustafsson@gmail.com

Börje Rosander                      (tävlingsansvarig) borjerosander49@gmail.com

Lars Ildring                            (sekreterare och tävlingsledare) ildring@live.se

 

Målsättning för 2021 = Alternativ beroende på Corona-Pandemins utveckling

Bibehålla, utveckla och förbättra vår kärnverksamhet, som är tävlingar och aktiviteter för medlemmarna.

Samarbete med vår ”dotterklubb” Mälarö GK, i den mån det efterfrågas

Aktivt arbeta för goda relationer med klubbarnas övriga kommittéer

Fadderverksamhet för nya medlemmar, i mån av behov

Medlemsmöten, minst 2 st/säsong, där medlemmarnas åsikter och önskemål påverkar och styr HK´s verksamhet (Gäller EJ så länge Corona-restriktioner finns)

TxGK/HK´s hemsida, som skall spegla och informera om aktuell verksamhet i klubben och i HK

HK - Nytt, aktuell information via mail till herrmedlemmar 45+, ca 1400 st

Valberedningen, som samlar upp medlemmarnas åsikter om hur kommittén sköts

 Kärnverksamhet

 HK skall arrangera:

  • Onsdagsgolf på 18 och 12 håls banan, klass A/B
  • MästarMötet samtliga vinnare av en onsdagsgolf gör upp om mästartiteln, klass A/B
  • Oldboys‐cupen singelcup för HK medlemmar
  • Sommarputtning månatlig tävling 27 hål tillsammans med damerna (DK)
  • MälarPokalen 2 dagars tävling mot Mälarö GK
  • Troxer cup en RyderCup-variant mellan två medlemslag.

 OM INSKRÄNKNINGAR AV CORONA-PANDEMIN UPPHÖR GÄLLER ÄVEN FÖLJANDE:

  • Vinterputtning inomhus vintersäsongen, veckotävling 36 hål
  • HK Invitation där en spelare från annan klubb bjuds in av en HK-medlem
  • Regelgenomgångar   (om behov och önskemål finns)
  • Golfträning i grupp med våra golfinstruktörer  (om önskemål finns)

 

 Urban Ottosson

(ordf)

 Utformat av

Urban Ottosson, Gustaf Gustafsson, Börje Rosander, Lars Ildring