Herrkommittén (HK)

Verksamhetsplan 2018

(HK) ska verka för att gruppens intressen tas tillvara, dels genom tävlingsspel/träning och dels genom social samvaro/aktiviteter.

 Målgruppen för HK är i första hand Troxhammar GK´s seniora herrgolfare.

HK´s styrelse för 2018 är;

Urban Ottosson                (ordförande och tävlingsledare)           urban.amis@gmail.com
Gustaf Gustafsson            (kassör och tävlingsledare)                   cagus.gustafsson@gmail.com
Göran Odhnoff                  (hemsida/utskick och tävlingsledare)  good@largo.se
Lars Ildring                        (sekreterare och tävlingsledare)           ildring@live.se

 

Målsättning för 2018

Utveckla och förbättra vår kärnverksamhet, som är tävlingar och aktiviteter för medlemarna

Samarbete med vår ”dotterklubb” Mälarö GK, i den mån det efterfrågas

Aktivt arbeta för goda relationer med klubbarnas övriga kommittéer

Fadderverksamhet för nya medlemmar, i mån av behov

Medlemsmöten, där medlemmarna kan tycka till och påverka HK´s verksamhet

TxGK/HK´s hemsida, som skall spegla och informera om aktuell verksamhet i klubben och i HK

HK - Nytt, aktuell information via mail till herrmedlemmar 45+

 

Kärnverksamhet

 HK skall arrangera:

 • Tisdagsgolf                  på 18 och 12 håls banan, klass A/B
 • MästarMötet                samtliga vinnare av en tisdagsgolf gör upp om mästartiteln, klass A/B
 • Oldboys‐cupen             singelcup för HK medlemmar
 • Pokalmatcher              utbyte med Viksjö GK, Wäsby GK, vår och höst
 • MälarPokalen              2 dagars tävling mot Mälarö GK
 • Troxer cup                   en RyderCup-variant mellan två medlemslag.
 • Vinterputtning             inomhus vintersäsongen
 • Sommarputtning         tillsammans med damerna (DK)
 • HK Invitation               där en spelare från annan klubb bjuds in av en HK-medlem
 • Vårresa                        med tävlingsspel ute i Europa
 • Regelgenomgångar      ( om önskemål finns )
 • Organisera golfträning med våra golfinstruktörer ( om önskemål finns )

 

Urban Ottosson
(ordf)

Utformat av: 
Urban Ottosson
Gustaf Gustafsson
Göran Odhnoff
Lars Ildring