Herrkommittén (HK)

Verksamhetsplan 2017

Herrkommittén  (HK) ska verka för att gruppens intressen tas tillvara, dels genom tävlingsspel/träning och dels genom social samvaro/aktiviteter.

 Målgruppen för HK är Troxhammar GK´s senior -herrgolfare.

 HK´s styrelse för 2017 är;

Urban Ottosson         (ordförande och tävlingsledare)

Gustaf Gustafsson     (kassör och tävlingsledare)

Göran Odhnoff           (hemsida/utskick och tävlingsledare)

Lars Ildring                  (sekreterare och tävlingsledare)

 

 

Målsättning för 2017

Utveckla och förbättra vår kärnverksamhet, som är tävlingar och aktiviteter för medlemmarna

Förbättra och fördjupa samarbetet med vår ”dotterklubb” Mälarö GK

Aktivt arbeta för goda relationer med klubbarnas övriga kommittéer

Fadderverksamhet för nya medlemmar, i mån av behov

Medlemsmöten, där medlemmarna kan tycka till och påverka HK´s verksamhet

TxGK/HK´s hemsida, som skall spegla och informera om aktuell verksamhet i klubben och i HK

 Kärnverksamhet

HK skall arrangera:

 • Tisdagsgolf på 18 och 12 håls banan
 • Oldboys‐cupen singelcup för HK medlemmar
 • Pokalmatcher utbyte med Viksjö GK, Wäsby GK, vår och höst
 • MälarPokalen 2 dagars tävling mot Mälarö GK
 • Troxer cup en RyderCup-variant mellan två medlemslag.
 • Vinterputtning inomhus
 • Sommarputtning tillsammans med damerna (DK)
 • HK Invitation, där en spelare från annan klubb bjuds in av en HK-medlem.
 • Regelgenomgångar för alla ( om önskemål finns )
 • Organisera golfträning med våra golfinstruktörer för alla ( om önskemål finns )
 • En vårresa med tävlingsspel ute i Europa
 • Vinterpromenader

 

Troxhammar  den 1 febr 2017

Urban Ottosson

(ordf)

 

Utformat av

Urban Ottosson

Gustaf Gustafsson

Göran Odhnoff

Lars Ildring