Herrkommittén (HK)

Verksamhetsplan 2020

Herrkommittén ska verka för att gruppens intressen tas tillvara, dels genom tävlingsspel/träning och dels genom social samvaro/aktiviteter/resor.

Målgruppen för HK är i första hand Troxhammar GK´s seniora herrgolfare, 45+.

Kommitténs sammansättning:

Urban Ottosson                  (ordförande och tävlingsledare)              urban.amis@gmail.com

Gustaf Gustafsson              (kassör och tävlingsledare)              cagus.gustafsson@gmail.com

Göran Odhnoff                   (hemsida/utskick och tävlingsansvarig)                  good@largo.se

Lars Ildring                         (sekreterare och tävlingsledare)                              ildring@live.se

 

Målsättning

Bibehålla, utveckla och förbättra vår kärnverksamhet, som är tävlingar och aktiviteter för medlemmarna

Samarbete med vår ”dotterklubb” Mälarö GK, i den mån det efterfrågas

Aktivt arbeta för goda relationer med klubbarnas övriga kommittéer

Fadderverksamhet för nya medlemmar, i mån av behov

Medlemsmöten, minst 2 st./säsong, där medlemmarnas åsikter och önskemål påverkar och styr HK´s verksamhet

TxGK/HK´s hemsida, som skall spegla och informera om aktuell verksamhet i klubben och i HK

HK - Nytt, aktuell information via mail till herrmedlemmar 45+, ca 1400 st

Valberedningen, som samlar upp medlemmarnas åsikter om hur kommittén sköts

Aktiviteter

HK skall arrangera:

 • Tisdagsgolf på 18 och 12 håls banan, klass A/B
 • MästarMötet samtliga vinnare av en tisdagsgolf gör upp om mästartiteln, klass A/B
 • Oldboys‐cupen singelcup för HK medlemmar
 • Pokalmatcher utbyte med Viksjö GK, Wäsby GK, vår och höst
 • Mälarpokalen 2 dagars tävling mot Mälarö GK
 • Troxer Cup en Ryder Cup-variant mellan två medlemslag.
 • Vinterputtning inomhus vintersäsongen, veckotävling 36 hål
 • Sommarputtning månatlig tävling 27 hål tillsammans med damerna (DK)
 • HK Invitation där en spelare från annan klubb bjuds in av en HK-medlem
 • Regelgenomgångar (om behov och önskemål finns)
 • Golfträning med våra golfinstruktörer (om önskemål finns)
 • Vårresa till varmare breddgrader
Utformat av: 
Urban Ottosson
Gustaf Gustafsson
Göran Odhnoff
Lars Ildring