Tävling

I nuläget är starten för årets tävlingssäsong osäker. Vi följer rekommendationerna från SGF. Vi bevakar kontinuerligt eventuella förändringar och uppdaterar tävlingarna på MinGolf vartefter ny information publiceras.

SGF informerar varje måndag och aktuell information finns om du klickar du denna länk https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/    

I skrivande stund är samtliga tävlingar på Troxhammar inställda fram till och med 23 maj.  

 

Tävlingskommittén genomför aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att alla medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt. Tävlingarna där inte annat anges är öppna för gäster.

Tävlingsverksamheten utformas så att spelare på olika nivåer kan delta och erbjudas såväl singel som lagtävlingar.

Verksamhetsplan klicka här.

/Tävlingskommittén
Tine Rehme
Dag Dobson
Kenneth Andersson
Esse Jensen