Handicap

Tävlingshandicap.

Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå Tävlingshandicap.

Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

Klubben har valmöjlighet att kräva att Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar, men att endast de med Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har Tävlingshandicap.  

Årliga handicaprevisionen.

För att omfattas av revisionen krävs minst fyra handicapronder föregående år och minst åtta handicapronder föregående år tillsammans med året innan. Som underlag för revisionen finns en GIT-rapport som beräknar eventuell sänkning/höjning enligt EGAs regler för den årliga handicaprevisionen.

GIT-rapporten föreslår att ett antal spelare i klubben skall få sitt handicap sänkt/höjt med 1,0 eller 2,0 grundat på EGAs handicapregler. E-post skickas till alla som får HCP justerat. Man kan även se ändringen  på ”Min Golf”.

Om du anser dig vara felaktigt behandlad kontakta handicapkommittén för att tillsammans hitta en bra lösning. Skicka e-post till tk@troxhammargk.se .

Läs mer om handicap på SGF: sida. Klicka här.

En mer kortfattad beskrivning hur värdet på justeringen av handicap görs finns i dokumentet nedanför texten.