TROXHAMMAR FOURSOME CUP 2017

Resultat finns på Min Golf. Klicka här.

Spelperiod:

 • Första omgången  - ska vara klar  25 juni
 • Andra omgpngen  - ska vara klar  16 juli
 • Kvartsfinal             - ska vara klar  20 augusti
 • Semifinal               - ska vara klar  10 september 
 • Final                      - ska vara klar  1 oktober 

 

Följande match i nästa omgång är fri att spelas omgående då paret kvalificerat sig för spel i denna omgång.
Man behöver inte vänta på de andra paren, endast sina motspelare. 

Krav för deltagande:

Max hcp: 36. Max antal deltagare: 32 par.

Handicap:
Den sida som har den högre summan av de två spelarnas sammanlagda spelhandicap erhåller 50%  av den
totala skillnaden mellan de två sidornas hoplagda handicap (0,5 slag avrundas uppåt).

 Exempel: 
 Spelare A (spelhandicap 11) och B (spelhandicap 20) spelar en foursome match mot spelare C (spelhandicap 6) och D (spelhandicap 12). 

 A och B erhåller: 50%  av  (31  − 18 ) =>  6.5 slag → avrundas uppåt till 7 slag.

 

Anmälning/Lottning:

Anmälningsblankett finns i pärmen Foursome Cup i receptionen. Anmälan till tävlingen måste ske senast den
24 maj klockan 16:00. Anmälningsavgiften är 100 kr/par och betalas i receptionen och kvitteras på
anmälningsblanketten. Anmälningsblanketten ska sedan sättas tillbaka i pärmen Foursome Cup. Utan kvittens
betraktas startavgift obetald och anmälan är då ogiltig.

Spelschema sätts i pärmen senast den 31 maj.

Var ute i god tid för att boka tävlingsdag.

Om tävlande ej kan komma överens om speldag skall tävlingsledaren omgående kontaktas, senast en vecka
före spelperiodens slut. Tävlingsledaren bestämmer då speldag och starttid. Det par som då eventuellt inte
kommer till start förklaras som förlorare av matchen.

.

 1. Alla spelares e-postadresser och telefonnummer finns i Pärmen Foursome Cup, annars finns de i klubbens
  matrikel på hemsidan.
 2. Det par som står överst på spelschemat ansvarar för att matchen blir spelad i tid.
 3. Spelform är foursome match nettooch spelas efter SGF:s matchspelsregler.
 4. Spel ska ske på klubbens 18-hålsbana.
 5. Vid oavgjort resultat efter 18 hål spelas vidare till någon vunnit hålet.
 6. Spel kan ske från valfri tee.
 7. Reserv får sättas in för spelare som inte kan delta. Kravet på reserven är att han/hon inte deltagit i cupen
  tidigare detta år.

 

Resultatet förs omedelbart in i Resultatlistan i pärmen Foursome Cup av den som vunnit. Skicka även
resultatet  till
kenneth.ng.andersson@gmail.com. Eller SMS:a till 070 5193361.

 

Vid varje speltillfälle gäller golfreglerna, lokala regler och tillfälliga lokala bestämmelser.

Vid eventuellt särspel gäller normala bokningsregler.

75 % av staravgiften går till priser till finalparen.

Telefon på tävling

Regelmässigt gäller att telefon skall vara avstängd under tävling. Om någon måste kunna ta emot samtal skall
de övriga i bollen tillfrågas/informeras före start. Telefonen bör vara i tyst läge under tävlingen.

Tävlingsledare:

Kenneth Andersson kenneth.ng.andersson@gmail.com 070 5193361