Tävlingskommittén

Verksamhetsplan 2020

TK ska genomföra aktiviteter som tar tillvara på medlemmarnas intresse på bästa sätt enligt klubbens generella riktlinjer. Tävlingar där inte annat anges är öppna för gäster.

Tävlingsverksamheten erbjuder både lag- och singeltävlingar till spelare på olika nivåer.

Kommitténs sammansättning:                                                                                                             

Tine Rehme

Dag Dobson

Esse Jensen

Kenneth Andersson

 

Målsättning och fokusområden

 • Utveckla och förbättra tävlingsverksamheten.
 • Följa upp föregående säsongs tävlingsverksamhet och använda det som underlag för planering av kommande.
 • Utifrån ramverket för tävlingsverksamheten som är beskrivet i avtalet mellan TxAB och TxGK förnya och fördela tävlingsutbudet för kommande säsong.
 • Fortsätta samarbetet med TK på Mälarö GK för att utbyta erfarenheter samt att ge medlemmarna i båda klubbarna möjlighet att tävla på varandras banor.
 • Utforma aktiviteter som attraherar medlemmar som tidigare inte deltagit i tävlingsverksamhet.

Förbättra tävlingsverksamheten

 • Vara lyhörd för synpunkter och ta tillvara dem.
 • Skapa möjligheter för fler att medverka genom att delegera ansvar för delar av tävlingsverksamheten till klubbens medlemmar.
 • Ta vara på visat engagemang från medlemmarna.

Tävlingsverksamheten

 • Färdigställa en tävlingskalender för säsongen 2020 i samråd med övriga kommittéer.
 • Skapa tävlingarna i Golfens IT-system, GIT.
 • Organisera och utbilda tävlingsledarlag för säsongens tävlingar.
 • Tillhandahålla tillgänglig och uppdaterad tävlingsledarhandledning på klubben.
 • Informera om och marknadsföra tävlingarna till medlemmarna.

Ålderskategorilagen

Anmäla lag och organisera information till seriespelslagen som tävlar i distriktet.

 

Handicaprevision

Justera och revidera medlemmars handicap i enlighet med förbundets riktlinjer.