Tävlingskommittén

Verksamhetsplan 2016

TK ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att alla medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt. Tävlingarna där inte annat anges är öppna för gäster.

Tävlingsverksamheten utformas så att spelare på olika nivåer kan delta och erbjudas såväl singel- par- och lagtävlingar.

Kommitténs sammansättning
Börje Rosander
Dag Dobson
Kenneth Andersson
Esse Jensen
Ulrika Thelin

Målsättning och fokusområden 2016
                                                                          
• Utveckla och förbättra tävlingsverksamheten                                                               
• Följa upp föregående säsongs tävlingsverksamhet avseende deltagarantal och popularitet
• Utifrån ramverket för tävlingsverksamhet som avtalatas mellan TxAB och TxGK förnya och fördela tävlingsutbudet för kommande säsong.
• Främja samarbetet med fler klubbar
• Anordna regelkunskapskurser vid behov och på begäran
• Utforma aktiviteter som attraherar medlemmar som tidigare inte deltagit i tävlingsverksamhet
• Organisera och informera klubbens seriespelslag som tävlar på distriktsnivå
• Vara uppdaterad på gällande bestämmelser för handicapjusteringar och revideringar

Ge alla möjlighet att förbättra verksamheten genom att                                                                      
• Vara lyhörd för synpunkter och ta tillvara dem                                                                     
• Skapa möjligheter för fler att medverka
• Ta vara på visat engagemang från medlemmarna

Tävlingsverksamheten

• Färdigställa en tävlingskalender för säsongen 2016 i samråd med övriga kommittéer
• Lägga in tävlingarna i Golfens IT-system, GIT 
• Organisera och utbilda tävlingsledarlag för säsongens tävlingar
• Tillhandahålla tillgänglig och uppdaterad tävlingsledarhandledning på klubben
• Informera om och marknadsföra tävlingarna till medlemmana

Nya medlemmar                                                                                                      

  • Bjuda in nya medlemmar via personligt brev till träff och tävling tillsammans med övriga kommittéer

Ålderskategorilagen

• Anmäla lag och organisera information till seriespelslagen som tävlar i distriktet
• Uppdatera seriespelsresultaten på hemsidan i samarbete med lagledarna
• Regler och handicapjusteringar
• Justera och revidera medlemmars handicap i enlighet med förbundets riktlinjer
• Se till att regelkompetens finns på klubben