Tävlingskommittén

Verksamhetsplan 2019

 

TK ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att alla medlemmars intressen ska tas tillvara på bästa sätt. Tävlingar där inte annat anges är öppna för gäster.

Tävlingsverksamheten utformas så att spelare på olika nivåer kan delta och erbjudas såväl singel-, par- och lagtävlingar.

 

Målsättning och fokusområden 2019

  • Utveckla och förbättra tävlingsverksamheten
  • Följa upp föregående säsongs tävlingsverksamhet avseende deltagarantal och

popularitet

  • Utifrån ramverket för tävlingsverksamheten som avtalats mellan TxAB och TxGK

förnya och fördela tävlingsutbudet för kommande säsong

  • Främja samarbetet med fler klubbar
  • Anordna regelkunskapskurser vid behov och på begäran
  • Utforma aktiviteter som attraherar medlemmar som tidigare inte deltagit i

tävlingsverksamhet

  • Vara uppdaterad på gällande bestämmelser för handicapjusteringar och revideringar

Ge alla möjlighet att förbättra verksamheten genom att

  • Vara lyhörd för synpunkter och ta tillvara dem
  • Skapa möjligheter för fler att medverka genom att delegera ansvar för delar av tävlingsverksamheten till klubbens medlemmar.
  • Ta vara på visat engagemang från medlemmarnaTävlingsverksamheten

Färdigställa en tävlingskalender för säsongen 2019 i samråd med övriga kommittéer

Lägga in tävlingarna i Golfens IT-system, GIT

Organisera och utbilda tävlingsledarlag för säsongens tävlingar

Tillhandahålla tillgänglig och uppdaterad tävlingsledarhandledning på klubben

Informera om och marknadsföra tävlingarna till medlemmarna

Ålderskategorilagen

Anmäla lag och organisera information till seriespelslagen som tävlar i distriktet

Uppdatera seriespelsresultaten på hemsidan i samarbete med lagledarna

 

Handicaprevision

Justera och revidera medlemmars handicap i enlighet med förbundets riktlinjer.