Verksamhetsplan 2021

 TK ska genomföra aktiviteter som tar tillvara på medlemmarnas intresse på bästa sätt enligt klubbens generella riktlinjer. Tävlingar där inte annat anges är öppna för gäster.

Tävlingsverksamheten erbjuder både lag- och singeltävlingar till spelare på olika nivåer.

 Målsättning och fokusområden 2021

 • Utveckla och förbättra tävlingsverksamheten.
 • Följa upp föregående säsongs tävlingsverksamhet och använda det som underlag för planering av kommande.
 • Följa upp hur Covid-19-pandemin har påverkat tävlingsverksamheten
 • Utifrån ramverket för tävlingsverksamheten som är beskrivet i avtalet mellan TxAB och TxGK förnya och fördela tävlingsutbudet för kommande säsong.
 • Fortsätta samarbetet med TK på Mälarö GK för att utbyta erfarenheter samt att ge medlemmarna i båda klubbarna möjlighet att tävla på varandras banor.

 Förbättra tävlingsverksamheten

 • Vara lyhörd för synpunkter och ta tillvara dem.
 • Skapa möjligheter för fler att medverka genom att delegera ansvar för delar av tävlingsverksamheten till klubbens medlemmar.
 • Ta vara på visat engagemang från medlemmarna.

Tävlingsverksamheten

 • Färdigställa en tävlingskalender för säsongen 2021 i samråd med övriga kommittéer.
 • Skapa tävlingarna i Golfens IT-system, GIT.
 • Organisera och utbilda tävlingsledarlag för säsongens tävlingar.
 • Tillhandahålla tillgänglig och uppdaterad tävlingsledarhandledning på klubben.
 • Informera om och marknadsföra tävlingarna till medlemmarna.

Ålderskategorilagen

Anmäla lag och organisera information till seriespelslagen som tävlar i distriktet.