Ombyggnad green hål 13

Publicerat: 2021-11-09 12:00 - Skrivet av Mikael Götesson

Under vintern påbörjas arbetet med att bygga om hål 13

Under vintern påbörjas arbetet med att bygga om hål 13. Här är skissen, hålet byggs under vintern/våren och sådd sker i maj/juni. Öppnas för spel våren 2023. Under byggtiden spelas gamla hål 13 mot ordinarie green men något avkortat.