Vi saknar klykor till våra hyrvagnar

Publicerat: 2022-08-16 15:03 - Skrivet av Rickard Lind

Vet du med dig att du av misstag fått med dig en klyka i bagen. Lämna in den till receptionen.

Vi har 59 vagnar och har haft 120 klykor.
Nu har vi bara 33 klykor.. det saknas 87 klykor…..ingen klyka har gått sönder.
Detta föranleder att vi inte kan hyra ut vagnar till alla som önskar hyra.
Lämna in klykan omg. så att alla har möjlighet att använda vagnarna.