Tävling

Tävlingskommittén genomför aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att alla medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt. Tävlingarna där inte annat anges är öppna för gäster.
Tävlingsverksamheten utformas så att spelare på olika nivåer kan delta och erbjudas såväl singel som lagtävlingar.