SPEL & MEDLEMSANSÖKAN 2023

Spel- och Medlemsansökan 2023 - för spel på både Troxhammar GK och Mälarö GK Skytteholm

Troxhammar Golf har två banor, en 18-hålsbana och en 12-hålsbana. Mälarö Golf har två banor, en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. I alla våra medlemskap i någon av klubbarna, förutom korthålsbanemedlemskapen, ingår spel både på Troxhammar och Mälarö.

Vi har begränsat antalet spelrätter för spel alla dagar på båda anläggningarna. 

Varmt välkommen med din ansökan via formuläret nedan. När du har skickat in formuläret kan du direkt logga in på Min Golf, under obetalda avgifter finner du då din spel- & medlemsavgift (årsavgift). När årsavgiften är betald aktiveras ditt medlemskap automatiskt.

Aktieägare i Troxhammar Golf AB kan fritt välja medlemskategori. Aktieägare betalar en reducerad spelavgift, se tabell nedan. 

Är du intresserad av att bli aktieägare anmäl ditt intresse till kansli@troxhammargk.se så hör vi av oss när det är någon som vill sälja sin aktie. 

Vi fakturerar årsavgiften via e-post och Min Golf i November, med förfallodag 31 Januari. Spel och Medlemskap aktiveras när hela årsavgiften är betald.

Spel och Medlemskap och är personligt och löper kalenderårsvis (1 januari – 31 december) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp. Begäran om utträde eller förändring av medlemskategori ska ske senast 31 oktober innevarande år. 

Medlemsavgift till golfklubben är 600 kr för seniorer respektive 300 kr för juniorer, resterande del är spelavgift till bolaget.

Vid påminnelse efter förfallodag tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor.

Mail - kansli@troxhammargk.se
Tel - 08-564 206 00