SPEL & MEDLEMSANSÖKAN 2022

Spel- och Medlemsansökan 2022 - för spel på både Troxhammar GK och Mälarö GK Skytteholm

Troxhammar Golf har två banor, en 18-hålsbana och en 12-hålsbana. Mälarö Golf har två banor, en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. I alla våra medlemskap i någon av klubbarna, förutom korthålsbanemedlemskapen, ingår spel både på Troxhammar och Mälarö.

Vi har begränsat antalet spelrätter för spel alla dagar på båda anläggningarna. Inför 2022 har vi kö till dessa kategorier. Kön hanteras genom GIT och MinGolf där avgiften på 250kr erläggs och betalas. Det datum du betalar blir ditt ködatum och placering. 

Varmt välkommen med din ansökan via formuläret nedan.

Aktieägare i Troxhammar Golf AB kan fritt välja medlemskategori oavsett kö eller inte.  Aktieägare betalar en reducerad spelavgift, se tabell nedan. 

Är du intresserad av att bli aktieägare anmäl ditt intresse till kansli@troxhammargk.se så hör vi av oss när det är någon som vill sälja sin aktie. 

Vi fakturerar årsavgiften via e-post och Min Golf i November, med förfallodag i februari. Medlemskapen aktiveras när hela årsavgiften är betald.

Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 januari – 31 december) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp. 

600 kr för seniorer respektive 300 kr för Juniorer är medlemsavgift till Golfklubben och resterande del är spelavgift.

Vid påminnelse efter förfallodag tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor.

Tveka inte att höra av dig till oss genom att klicka här om du har några frågor eller önskar ställa dig i kö.

Mail - kansli@troxhammargk.se
Tel - 08-564 206 00

OBS - Vår 18-hålsbana på Troxhammar GK stänger för greenrenovering i början av september 2022!