Det här är vi!

En illuster samling av entusiaster i övre medelåldern. Kåristernas uppgifter består av att vara Jimmy behjälplig med att sköta banan samt göra den till en av Stockholms Bästa Golfupplevelser vad allt detta innebär i form av en god finish, ett trevligt och snyggt intryck för såväl gäster som medlemmar.
Intresserad? Slå en signal. Se nedan.

Ansvarig arbetsledare Banchef Jimmy Fröberg
Samordnare Peter Holst tel: 070-213 04 40
Biträdande samordnare: Lennart Espmark och Björn Marklund.

Arbetsdag: Måndagar 08.00-12.30