I Troxhammar golfklubb bedrivs idrottslig och social verksamhet för klubbens medlemmar. För detta ansvarar golfklubbens styrelse genom kommittéer som arbetar för att tillgodose medlemmars önskan och behov av spel, utveckling och att få tävla. Styrelsen tar beslut om kommittéernas förslag och därefter genomför kommittéerna aktiviteterna. Kommittéerna samarbetar med Troxhammar Golf AB.

Kommittéerna bidrar även till att information om klubbens verksamhet sprids och att medlemmar trivs och finner sig tillrätta. Gäster ska uppfatta Troxhammar Golf som en anläggning man gärna återvänder till, som gäst eller medlem.

Troxhammar Golfklubb har följande aktiva kommittéer:
• Elit- & juniorkommittén, för juniormedlemmar t.o.m. 21 år samt klubbens elitspelare
• Damkommittén för damer 45 år och äldre
• Medlemskommittén Trox 22 Plus, för alla yrkesverksamma 22 år och äldre
• Herrkommittén, för herrar 45 år och äldre
• Tävlingskommittén, har det övergripande ansvaret för tävlingar på klubben.