Tävlingsverksamheten

Tävlingskommittén genomför aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att alla medlemmars intressen tas tillvara på bästa sätt. Tävlingarna där inte annat anges är öppna för gäster.

Tävlingsverksamheten utformas så att spelare på olika nivåer kan delta och erbjudas såväl singel som lagtävlingar.

Välkomna att tävla på Troxhammars Golfklubb

Verksamhetsplan 2023 Verksamhetsberättelse 2022

Tävlingskommittén består av

Lisan Emilsson
Ordförande
Kenneth Andersson