Robotgräsklippare på Troxhammar

Robotgräsklippare på golfbanan är framtiden och fördelarna är många!

Det är kostnadseffektivt och bättre för miljön jämfört med traditionella fossildrivna åkgräsklippare. En robotklippare kan sänka utsläppsnivåerna av koldioxid med runt 80 % under maskinens livscykel.

Roboten besparar tid för banpersonalen som i stället kan arbeta med andra kvalitetshöjande åtgärder. Det ger oss också en förbättrad kvalité på klippningen, framför allt i ruffarna där klippningen blir jämnare och vi slipper klippspillet som uppstår med åkgräsklippare.   

Men vad gör vi när vi stöter på en robotklippare under vår golfrunda?
En robotklippare betraktas enligt golfreglerna som något ”utomstående”. Här följer några exempel på hur en spelare kan hantera olika regelsituationer där en robotklippare är inblandad.
Roboten trycker ner bollen i marken eller kör sönder bollen; 
•    Om läget har förändrats ska bollen, eller en annan boll, placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget, Regel 14.2 

Boll i vila, roboten knuffar undan bollen; 

•    Bollen återplaceras på den uppskattade punkten där bollen låg, Regel 9.6 
•    Om bollen är skadad eller inte går att få tag på inom några sekunder, får spelaren använda en annan boll, Regel 14.2 

Boll i rörelse, spelarens boll träffar roboten och studsar iväg; 
•    Bollen spelas där den stannar, Regel 11.1 

Bollen hamnar ovanpå eller under roboten och följer med den; 
•    Bollen eller en annan boll droppas på den uppskattade punkten rakt under där den först stannade på eller under roboten, Regel 11.1 

Bollen stannar på, eller under roboten som står i sin laddstation eller still på banan; 
•    Roboten betraktas som ett oflyttbart tillverkat föremål, lättnad får tas enligt Regel 16.1