Spel & Medlemsansökan 2024

Spel- och medlemsansökan 2024 - för spel på både Troxhammar GK och Mälarö GK Skytteholm

Troxhammar Golf har två banor, en 18-hålsbana och en 12-hålsbana. Mälarö Golf har två banor, en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. I alla våra medlemskap i någon av klubbarna, förutom greenfeemedlemskapen, ingår spel både på Troxhammar och Mälarö.

Varmt välkommen med din ansökan via formuläret nedan. Ansökan öppnar 15 november 2023.

Aktieägare i Troxhammar Golf AB kan fritt välja medlemskategori. Aktieägare betalar en reducerad spelavgift, se tabell nedan. 

Är du intresserad av att bli aktieägare anmäl ditt intresse till kansli@troxhammargk.se så hör vi av oss det finns en aktie till försäljning. 

Spel och Medlemskap och är personligt och löper kalenderårsvis (1 januari – 31 december) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp. Begäran om utträde eller förändring av medlemskategori ska ske senast 31 oktober innevarande år. 

Medlemsavgift till golfklubben är 600 kr för seniorer respektive 300 kr för juniorer, resterande del är spelavgift till bolaget.

Vid påminnelse efter förfallodag tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor.

Mail: kansli@troxhammargk.se
Telefon: 08-564 206 00

Vi har för närvarande fullt i kategori 57 hål alla dagar alla tider. Önskar du ställa dig i kö klicka här.

ANSÖKAN FÖR SPEL OCH MEDLEMSKAP 2024 ÖPPNAR 15 NOVEMBER 2023.