Tillsammans skapar vi en minnesvärd golfupplevelse!

På Troxhammar hjälps vi alla åt att skapa en trevlig, rolig och minnesvärd golfupplevelse genom att följa ordningsreglerna.

 • Värna alltid om banpersonalens säkerhet genom att ge dem företräde, slå aldrig innan du fått klartecken.

 • Ropa alltid FORE när det finns minsta risk att din boll kan träffa någon eller om du tappar bort ditt slag i luften. Principen ”hellre en gång för mycket än för lite” gäller.

 • Upprätthåll ett bra speltempo genom att hålla lämpligt avstånd till framförvarande boll. Släpp alltid igenom den som spelare snabbare om det är fritt framför.

 • Var redo att slå när det är din tur. Vi tillämpar och rekommenderar Ready Golf på våra banor.

 • Provsvinga aldrig på tee.

 • Ta ett ordentligt riktmärke om du slår ett snett slag mot ruff eller skog. Slå en provisorisk boll om du misstänker att det blir svårt att hitta ditt första slag. Du får max leta 3 minuter efter din boll.

 • Nedslagsmärken på green ska alltid lagas på ett korrekt sätt genom att vika gräset inåt, inte uppåt.

 • Uppslagen torv ska alltid läggas tillbaka och trampas till så att gräsytorna får kontakt.

 • Kratta alltid efter ett besök i bunker och kom ihåg att lägga tillbaka krattan i spelriktningen.

 • Trasiga peggar, skräp, fimpar och snus hör hemma i papperskorgarna.

 • Det är förbjudet att starta på andra hål mot vad bokningen eller startlistan anger.

 • Vänligen dra aldrig golfvagn över tee eller green.
 • Vi bemöter och hälsar på varandra på ett vänligt och trevligt sätt.

 • Trasiga peggar, skräp, fimpar och snus hör hemma i papperskorgarna.

 • Barnvagnar, egna fordon och rangebollar får inte medföras på våra banor.

 • Medhavd hund ska alltid vara kopplad, ägaren ansvarar för att plocka upp efter hunden samt stämma av med eventuella medspelare om det är okej att hunden följer med på rundan.

 • Rangebollar får endast nyttjas på klubbens driving range. Det är förbjudet att använda rangebollar på övningsfält, banan eller att ta med sig bollarna från anläggningen detta klassas som stöld och polisanmäls.