Banråd Troxhammar

Banrådet är ett bollplank till Troxhammar Golf ABs ledning och personal. Representanterna i rådet företräder olika åldrar och kategorier och har olika spelhandicap.

Syftet med banrådet är att:

  • Samla in synpunkter från medlemmar och gäster bland annat via mail, hemsida och enkäten Players 1st
  • Prioritera och utforma förslagen så att de gynnar merparten av medlemmarna
  • Filtrera och prioritera inkomna synpunkter till en aktivitetslista
  • Årligen leverera en lista på önskemål om investeringar till bolagets ledning
  • Analysera större förändringar av värden i players1st
  • Vara bollplank och stöd till banchef och ass. banchef

Planerade Möten Banråd

Banråd Troxhammar

Sanna Elvin
Sammankallande
Karl Sohlberg
Eva-Britt Leander
Kjell Andersson
Jacob Kuylser
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Banchef
Jonas Hammarström
Jonas Hammarström
Assisterande Banchef
Jimmy Fröberg
Jimmy Fröberg
VD
Rickard Lind
Rickard Lind
Kansli & Shopansvarig