Troxhammar Golfklubb

Herrkommittén

HK ska genomföra aktiviteter enligt klubbens generella riktlinjer med inriktning på att äldre herrars intressen tas tillvara på bästa sätt.
Målgrupp är herrseniorer, 55+.

Verksamhetsplan 2024

Ledamöter

Urban Ottosson
Ordförande
Thomas Lundberg
Kassör och sekreterare
Kenneth Hedlund
Tävlingsansvarig
Börje Rosander
Ledamot

 

 

Valberedning

Jan Bervå

 

 

Rolf Nilsson